ĐÀO TẠO - CHIA SẺ KINH NGHIỆM - QUAY PHIM - CHỤP HÌNH

ĐÀO TẠO QUAY PHIM CẤP TÓC

ĐÀO TẠO QUAY PHIM

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: THÀNH THẠO CÁC KỸ THUẬT  QUAY PHIM VỀ CÁC THỂ LOẠI NHƯ:

                                  1. QUAY PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

                                  2. QUAY PHIM SỰ KIỆN, HỘI NGHỊ

                                  3.QUAY PHIM TÀI LIỆU 

4. TIN TỨC, THỜI SỰ

THỜI GIAN HỌC: 1,5 THÁNG ( SAU 1.5 THÁNG KIẾM TIỀN ĐƯỢC NGAY )

HỌC PHÍ :3.500.000 ( BAO RA NGHỀ, HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC )

NỘI DUNG :

    1. TỔNG QUAN VỀ MÁY QUAY PHIM VÀ THIẾT BỊ HỖ TRỢ QUAY PHIM

    2. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAY PHIM

    3. KHUNG HÌNH TRONG PHIM ẢNH

    4.GÓC ĐỘ TRONG QUAY PHIM

    5. CÁC KỸ THUẬT DI ĐỘNG CAMERA

    6. BỐ CỤC HÌNH ẢNH

    7. KỸ THUẬT ÁNH SÁNG

   8. PHƯƠNG PHÁP DỰNG PHIM

CAMERA LỰC ĐT: 0937502637

CÔNG TÁC TẠI: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & LƯU TRỮ ĐIỆN ẢNH

ĐÀO TẠO QUAY PHIM

.