ĐÀO TẠO - CHIA SẺ KINH NGHIỆM - QUAY PHIM - CHỤP HÌNH

QUAY PHÓNG SỰ CƯỚI

Quay phóng sự cưới 2 máy camera: 5tr/tiệc

Quay phóng sự cưới 1 máy camera: 2.5tr/tiệc

CAM KẾT: KO CHẤT LƯỢNG KO NHẬN TIỀN.